Artykuł Dodaj artykuł

Mity dotyczące bloczków silikatowych – czego o nich nie wiesz?

Trwałym i praktycznym w zastosowaniu materiałem budowlanym oraz wykończeniowym są bloczki silikatowe. W czasach łatwego dostępu do informacji, nawet siedząc przed ekranem własnego komputera można poszerzyć wiedzę na temat technologii murowych.

Trwałym i praktycznym w zastosowaniu materiałem budowlanym oraz wykończeniowym są bloczki silikatowe. W czasach łatwego dostępu do informacji, nawet siedząc przed ekranem własnego komputera można poszerzyć wiedzę na temat technologii murowych. Natomiast należy mieć świadomość, że pojawiające się informacje mogą być w jakiejś części niezgodne z prawdą, a powtarzane utrwalają się jako mylnie prawdziwe przekonanie. Rozprawmy się więc z popularnymi mitami, jakie narosły wokół bloczków silikatowych.

Bloczeki silikatowe

Czym są bloczki silikatowe?

Jak możemy dowiedzieć się ze strony producenta bloczków silikatowych i elementów z betonu komórkowego – hplush.pl, są to wyroby wapienno-piaskowe stosowane do wznoszenia ścian nośnych, nienośnych oraz ścian fundamentowych i piwnicznych w każdym rodzaju budownictwa. Pod względem cech fizycznych silikaty dzielą się na bloczki gładkie, profilowane na pióro i wpust lub pióro i wpust z pochwytem montażowym, silikaty w wersji drążonej lub pełnej.

Jakie niesłuszne oskarżenia kierowane są w kierunku bloczków silikatowych?

Silikaty nasiąkają wilgocią

To jeden z często powtarzanych mitów, które dotyczą bloczków silikatowych. W rzeczywistości elementy silikatowe mają niską nasiąkliwość (wynoszącą maksymalnie 16%), natomiast poddane oddziaływaniu wilgoci, szybko wysychają.

Domy z bloczków silikatowych są zimne

Nic podobnego. Jest wręcz przeciwnie, ponieważ silikaty charakteryzuje bardzo wysoka akumulacyjność cieplna. Oznacza ona, że ogrzane pomieszczenie dzięki ciepłu zakumulowanemu w ścianie długo utrzymuje przyjemną temperaturę powietrza. Nawet w przypadku, gdy wystąpią przerwy w ogrzewaniu, to zakumulowane w bloczkach silikatowych ciepło będzie skutecznie zapobiegało nadmiernemu wychładzaniu.

Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z wyrobów wapienno-piaskowych łączonych przy użyciu spoiny cienkowarstwowej jest korzystne dla niwelowania ryzyka występowania mostków termicznych i strat energetycznych budynku.

Nie można wykorzystywać bloczków silikatowych do wznoszenia ścian piwnic

To też nie jest prawdą, ponieważ bloczki silikatowe można z powodzeniem wykorzystywać do wznoszenia ścian fundamentowych i piwnic. Decydują o tym niska nasiąkliwość, wysoka mrozoodporność i duża wytrzymałość. Niemniej jednak jak w przypadku każdej innej technologii niezbędne jest wykonanie spoin pionowych i poziomych a także zadbanie o odpowiednią izolację przeciwwilgociową.

 https://www.hplush.pl/h-h-silikaty-produkty-podstawowe