Księgarnia

Świat Obrabiarek i Narzędzi 1-2/2020 - okładka
Autor:

Cena: 70,00 pln

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2019 - okładka
Autor:

Cena: 39,00 pln

Robotyzacja procesów produkcyjnych - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Podstawy maszynoznawstwa - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Podstawy konstrukcji maszyn - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Środowiska programowania robotów - okładka
Autor:

Cena: 48,00 pln

Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3. Przekładnie mechaniczne - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Sensory w obrabiarkach CNC - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Druk 3D/AM. Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

 Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Przetargi

2020-05-26 Dostawy armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami i obudów do nich
2020-05-26 Wymiana dachów na budynkach OSP w Gminie Parysów
2020-05-26 „Dostawa i montaż pras stacjonarnych wraz z dedykowanymi kontenerami na odpady komunalne”
2020-05-25 „Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik” Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-RPSL.04.01.03.02-24-017H/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014– 2020.Oś Priorytetowa IV„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie4.3„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”Poddziałanie 4.3.2„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT - Numer sprawy ZP.271.4.2020
2020-05-25 „Budowa zadaszenia kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy Boisku Piłkarskim „Zapora””.
2020-05-25 Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Zakup elektronarzędzi i wyposażenia na potrzeby Nadzorów Wodnych
2020-05-22 Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie
2020-05-21 Roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana bram garażowych w budynkach nr 45 i nr 517 w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

Partnerzy

###
Targi Lublin S.A.
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
Targi Kielce S.A.
###
infoPraca.pl
###
Grupa MTP
###
Expo Silesia
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
ASTRA Biuro Promocji i Wystaw