Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Program CAESAR II
blacha.biz id60726 00.00 PLN 5 5

Program CAESAR II

Podgląd

Program CAESAR II

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi blacha.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Datacomp Sp. z o.o.

Gen. H. Dąbrowskiego 24
30-532 Kraków
małopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

Intergraph CAESAR II dokonuje oceny reakcji konstrukcji i naprężeń systemu rurociągów w oparciu o międzynarodowe normy i standardy. CAESAR II jest standardem analizy naprężeń rurociągów według którego wyceniane są wszystkie inne. Właśnie wydany:

Intergraph CAESAR II Nuclear jest zgodny z ASME NQA-1 standardem zapewnienia jakości w celu bezpośredniego wykorzystania w przemyśle jądrowym.

Dane wejściowe

CAESAR II ułatwia wprowadzenie i wyświetlenie wszystkich danych potrzebnych do dokładnego zdefiniowania modelu do analizy systemu rurociągów. Możemy wprowadzać dane element po elemencie lub możemy wybrać zestaw danych w celu zrobienia globalnych zmian.

Najnowocześniejsze odwzorowanie graficzne

Moduł graficzny CAESAR II przyspiesza analizę opracowanego modelu wyraźnie wskazując obszar zainteresowania i zapewniając doskonałą ideę elastyczności systemu rurociągów. Mamy możliwość oznaczenia kolorami naprężeń w analizowanym modelu, oraz zobaczyć animacje przemieszczeń dla wszelkich występujących naprężeń.

Narzędzia projektowe i kreatory

Narzędzia i kreatory zadań, takie jak tworzenie pętli kompensacyjnych lub oglądanie modeli projektowych w przestrzeni do analizy pomaga wypełnić lukę między wiedzą a doświadczeniem. Takie narzędzia eliminują domysły z analizowanych modeli i zalecają praktyczne zmiany w projekcie.

Opcje analizy

Oprócz oceny systemu rurociągów ze względu na: obciążenia od temperatury, nośności i ciśnienia, CAESAR II analizuje obciążenia od siły wiatru, układu podpór, obciążeń sejsmicznych i obciążeń od fal.

Efekty nieliniowe, takie jak zdjęcie obciążenia, zamknięcie przepływu, oraz tarcie są również zawarte. CAESAR II pomaga także przy wyborze właściwych sprężyn dla systemów z dużymi ugięciami pionowymi. Dynamiczne funkcje analizy obejmują funkcje modalne, harmoniczne, spektrum odpowiedzi i historie czasu analizy.

Sprawdzanie błędów i raporty

Program CAESAR II zawiera zintegrowany moduł sprawdzania błędów. Ten moduł analizuje dane wejściowe zdefiniowane przez użytkownika i sprawdza zgodność zarówno metodą elementów skończonych, jak  i warunków brzegowych. Raporty są jasne, zwięzłe, precyzyjne i w pełni definiowalne przez użytkownika.

Baza danych materiałów i złożeń

CAESAR II zawiera stabelaryzowany wybór materiałów i elementów rurociągowych, a także kompensatorów, profili konstrukcji stalowych, wieszaków sprężynowych, włącznie z właściwościami materiałów, w tym dopuszczalnym obciążeniem. Gwarantuje to poprawne zestawienie danych, które są używane do każdej analizy. CAESAR II ma w komplecie  główne międzynarodowe kody rurociągów.

Dwukierunkowy interfejs projektowy

CAESAR II zawiera jako pierwszy w branży bezproblemowy, dwukierunkowy związek między projektami modeli CAD i analizą techniczną. Połączenie z  Intergraph CADWorx Plant pozwala na przekazywanie projektowania i analizy danych pomiędzy tymi pakietami, bez utraty danych.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy