Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Program BUDin
blacha.biz id60721 00.00 PLN 5 5

Program BUDin

Podgląd

Program BUDin

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi blacha.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Datacomp Sp. z o.o.

Gen. H. Dąbrowskiego 24
30-532 Kraków
małopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

Zarządzanie zasobami w firmie wykonawczej wymaga prowadzenia bieżących rozliczeń realizowanych inwestycji, które uwzględniają okresy lub etapy prowadzonych robót. Rozliczenie robót może być dokonane po ich zakończeniu lub w formie częściowych rozliczeń w trakcie trwania przedsięwzięcia budowlanego.

Podstawą do rozliczeń jest kosztorys ofertowy, w przypadku kontraktu obmiarowego dokonujemy rozliczenia faktycznego postępu robót każdego z elementów robót. Wykaz robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym stanowi podstawę umożliwiającą wystawienie przez wykonawcę faktury. BUDin pozwala na częściowe rozliczenie robót w postaci oceny procentowego zaawansowania robót dla poszczególnych pozycji.

Takie rozliczenia w razie potrzeby można stosować dla kontraktów ryczałtowych. W programie dane wprowadza się w oparciu o pliki przygotowane w programie do kosztorysowania lub arkuszu kalkulacyjnym Excel. Wszystkie dane są w pełni modyfikowane w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Każdy okres rozliczeniowy znajduje swoje odbicie w generowanych przez program różnorodnych raportach dostępnych w formie wydruków.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy