Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Program ZUZIAbim
blacha.biz id60719 00.00 PLN 5 5

Program ZUZIAbim

Podgląd

Program ZUZIAbim

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi blacha.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Datacomp Sp. z o.o.

Gen. H. Dąbrowskiego 24
30-532 Kraków
małopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

ZUZIAbim – innowacyjne kosztorysowanie w 3D

Integracja projektowania i kosztorysowania

Projektowanie w technologii BIM polega na korzystaniu z bibliotek elementów strukturalnych o zdefiniowanych parametrach geometrycznych i materiałowych. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost przedmiary lub dane służące do ich wyznaczenia. Pierwsza metoda kalkulacji takiego projektu to droga szybkiej wyceny szacunkowej. Polega ona na wykorzystaniu cennika scalonego skojarzonego z biblioteką elementów BIM. Ceny scalone uwzględniają średnie koszty materiałów, robocizny i sprzętu. Znając ilości robót i ceny scalone można łatwo i szybko wyznaczyć szacunkowy koszt budowli, w zasadzie bez korzystania z rozbudowanych systemów kosztorysowych i znajomości szczegółowych metod kosztorysowania. Do zautomatyzowania tej drogi producenci oprogramowania muszą wykonać pewne czynności wstępne, m.in obliczyć ceny scalone odpowiadające elementom biblioteki BIM. Dla zapewnienia zgodności pomiędzy elementami biblioteki elementów BIM, cennika czy zbioru specyfikacji należy posłużyć się systemem klasyfikacji. Niestety w Polsce brak jest klasyfikacji opracowanej dla potrzeb budownictwa. Druga droga odpowiada kalkulacji szczegółowej, w której można zautomatyzować jedynie sporządzenie przedmiaru, a pozostałe kroki wykonać w systemie kosztorysowym.

ZUZIAbim – pierwsza polska aplikacja integrująca projektowanie i kosztorysowanie

ZUZIAbim to aplikacja służącą do kosztorysowania na podstawie przedmiaru wczytanego bezpośrednio z modelu wirtualnego utworzonego w systemie CAD wyposażonym w technologię BIM. Model ten może uwzględniać rezultaty pracy architektów, konstruktorów i instalatorów i powinien być podstawą do sporządzenia kosztorysu wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych. Aplikacja ZUZIAbim składa się z przeglądarki BIM Vision, która pozwala wczytać dane modelu zapisanego w formacie IFC oraz współpracującego z nią systemu kosztorysowego. System kosztorysowy to znany, w pełni funkcjonalny program do kosztorysowania Zuzia, wraz z zapleczem w postaci katalogów i cenników. Przeglądarka BIM Vision pozwala wczytać dane modelu zapisanego w formacie IFC i umożliwia jego wizualizację w postaci bryły o ścianach nieprzezroczystych, częściowo przezroczystych aż do postaci tzw. drutowej w której widoczne są tylko krawędzie.

Funkcjonalność programu ZUZIAbim obejmuje:

  • Czytanie modeli wirtualnych w formacie IFC 2×3
  • Operacje geometryczne – obroty, przesunięcia, zbliżenia
  • Wizualizację ze zmienną przeźroczystością
  • Prezentację modelu wraz z drzewkiem strukturalnym zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów instalacji
  • Prezentację wybranych elementów drzewka
  • Odcięcie części modelu
  • Odrzucenie wybranych elementów modelu
  • Obliczenie przedmiarów elementów
  • Transfer przedmiarów do systemu kosztorysowego

Projektanci na etapie projektowania wprowadzają określoną strukturę w budowli i decydują jakie elementy należą do danej kondygnacji, dachu itp. Struktura projektu może być drzewiasta – od całej budowli poprzez grupy elementów (np. kondygnacje), podgrupy (np. klatka schodowa), aż do elementu (np. ścianka wewnętrzna). Dla kontroli działań na etapie analizy danych istnieje możliwość wizualizacji wybranych pozycji kosztorysu poprzez wyróżnienie wybranych elementów modelu. Zaznaczone elementy można oglądać na tle innych, można je usunąć z modelu bądź pokazać tylko zaznaczone elementy. Można także w zależności od potrzeb dokonać przekrojów modelu, usunąć wskazane elementy, obracać i powiększać. Przeglądarka działa niezależnie od systemu w którym model wirtualny został utworzony.

Dla kogo jest ZUZIAbim?

System jest przeznaczony w pierwszym rzędzie dla projektantów znających kosztorysowanie oraz dla kosztorysantów współpracujących z projektantami pod warunkiem, że projekty są tworzone w technologii BIM.

Zalety i korzyści aplikacji ZUZIAbim

Jakie korzyści wynikają z integracji branż, w szczególności projektowania i kosztorysowania? Procedura wyceny zastosowana w systemie ZUZIAbim skraca czas szczegółowej wyceny na podstawie danych pobranych z wirtualnego modelu budowli. Jest to szczególnie ważne i zauważalne w przypadku modyfikacji modelu kiedy można efektywnie wykorzystać związek pomiędzy dokonywaną zmianą i jej kosztem. Według oceny użytkowników wersji testowej jest to oszczędność rzędu 25-50% w zależności od zadania.

Drugą istotną i wymierną korzyścią jest niezawodność związana z obliczeniem przedmiaru zapewniona dzięki wymianie danych wprost z wirtualnego modelu budowli i wizualizacji obliczeń.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy