Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Rozwijanie blach do systemu MegaCAD: SF (SonderFormen)
blacha.biz id60590 00.00 PLN 5 5

Rozwijanie blach do systemu MegaCAD: SF (SonderFormen)

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

CAD-Projekt s.c.

Staszica 2B
05-822 Milanówek
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 465 59 29
kom. 1: 601 206 403
e-mail 1: cadprojekt@megacad.pl
e-mail 2: zdrojewski@megacad.plRozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi blacha.biz!
Dziękujemy!

... MegaCAD SF - rozwijanie dowolnych powierzchni

Aplikacja SF jest modułem do projektowania i rozwijania blach wszelkiego typu wszelkiego rodzaju cienkościennych konstrukcji (czyli blaszanych elementów), takich jak: kanały wentylacyjne, dowolne bryły obrotowe, różne przypadki przenikania się brył itp.

Elementy rozwijalne można definiować na kilka różnych sposobów. Najefektywniejszym jest opracowanie modelu przy pomocy poleceń do tworzenia elementów rozwijalnych.

Aplikacja SF zawiera szereg funkcji do definiowania podstawowych trójwymiarowych elementów, jak stożki, trójniki, czwórniki, króćce itp. (rys. poniżej).

Rozwijanie blach do systemu MegaCAD: SF (SonderFormen), CAD-Projekt

Dodatkowo, znajduje się w niej szereg funkcji do tworzenia brył przejściowych (z jednego kształtu w drugi). Najprostszym przykładem może być przejście z okręgu w prostokąt. Poniżej kilka przykładów brył przejściowych.

Rozwijanie blach do systemu MegaCAD: SF (SonderFormen), CAD-Projekt

Element rozwijalny zawiera (oprócz wartości geometrycznych) wszelkie informacje technologiczne: grubość blachy, promienie gięcia oraz wartości korekcyjne, uzależnione od rodzaju materiału. W przypadku użycia blachy o innej grubości lub posiadającej inne wartości korekcyjne, dane są automatycznie aktualizowane i zastępowane wartościami właściwymi dla nowego materiału.

Przygotowane projekty elementów cienkościennych służą do natychmiastowego rozwinięcia czyli stworzenia rysunku płaskiego blachy, z której będzie produkowany element konstrukcyjny. Rysunek zawiera także wszystkie linie gięcia konstruowanego elementu (na poniższym przykładzie wyłączono warstwę z liniami gięcia i informacjami technologicznymi).

Wymaga minimum MegaCADa w wersji 2005 3D.

Na poniższym przykładzie przedstawiono generowanie elementu przejściowego z czterech różnych walców (dowolnie zorientowanych w 3D) w jeden walec (rys. lewy).

Na środkowym rysunku znajduje się cienkościenna bryła przejściowa. Na rysunku z prawej - bryła przejściowa rozwinięta oraz widok konstrukcji (po zdefiniowaniu jej linii cięcia/spawania i parametrów technologicznych materiału).

Rozwijanie blach do systemu MegaCAD: SF (SonderFormen), CAD-Projekt

Inne produkty firmy