Hermes Recycling Sp. z o.o.

Hermes Recycling Sp. z o.o.

Firma Hermes Recycling sp. z o.o. powstała jako Hermes Recykling we wrześniu 1995 roku z zamiarem funkcjonowania jako przedsiębiorstwo zajmujące się handlem metalami kolorowymi i żelaznymi. W tym samym roku uzyskała koncesję przyznaną przez Ministerstwo P


PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Firma Hermes Recycling sp. z o.o. powstała jako Hermes Recykling we wrześniu 1995 roku z zamiarem funkcjonowania jako przedsiębiorstwo zajmujące się handlem metalami kolorowymi i żelaznymi. W tym samym roku uzyskała koncesję przyznaną przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu na skup i przerób metali kolorowych.

Hermes Recycling sp. z o.o. zajmuje się eksportem i importem metali nieżelaznych oraz handlem surowcami wtórnymi.

Od samego początku Hermes Recycling sp. z o.o. zajmuje się redukcją szczególnie uciążliwych dla środowiska odpadów, które są dużym obciążeniem dla wysypisk miejskich. Należą do nich wysoko-gabarytowe urządzenia lub opakowania takie jak puszki po napojach i dezodorantach. Podejście przedsiębiorstwa do spraw recyklingu ukazuje całkowitą zmianę w myśleniu i współpracy ze społeczeństwem przy pozyskiwaniu odpadów już u źródła, a nie jak wcześniej wtórnej naprawie środowiska.

Firma Hermes Recycling sp. z o.o. wypełnia lukę pomiędzy firmami zanieczyszczającymi, a oczyszczającymi miasto, poprzez prawidłową segregację odpadów odkupionych od tych firm.

Firma zaspokaja zapotrzebowanie na surowce wtórne ze szczególnym uwzględnieniem metali i tworzyw sztucznych. Posiada odpowiednie zasoby, kontakty (zaufanie kontrahentów), doświadczenie oraz rozeznanie branży.

Hermes Recycling sp. z o.o. będzie dążyć do stałego umacniania swojej pozycji na tradycyjnych rynkach zbytu oraz starać się poszerzyć zasięg swego działania.

W chwili obecnej przedsiębiorstwo współpracuje z firmami wywozowymi, fundacjami na rzecz ochrony środowiska, administracjami osiedli, gminami oraz producentami wyrobów aluminiowych i produktów wykorzystujących aluminium.

Hermes Recycling sp. z o.o. czyni z handlu odpadami trzon swojej działalności oraz wypełnia lukę na rynku poprzez stworzenie w pełni profesjonalnej firmy technicznej zajmującej się odzyskiem i recyklingiem.

Niezaprzeczalnymi atutami firmy są:

  • Doświadczenie w branży.

  • Umiejętne i świadome zarządzanie firmą.

  • Dopasowane do siebie systemy zbiórki odpadów.

  • Gwarancja zgodności usług z wszelkimi aktami prawnymi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Firma została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,KRS 0000047442;

Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN
NIP 966-15-82-943
REGON 052014326

Skup Metali Kolorowych

ul. Botaniczna 11,
15-874 Białystok
tel. 085 744 66 26