Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży blacharskiej - kwiecień 2017

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej - kwiecień 2017

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży blacharskiej

- kwiecień 2017

 

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 - wersja angielska

Data publikacji: 14-04-2017

Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 2: Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do walcówki ogólnego przeznaczenia do ciągnienia i/lub walcowania na zimno.

 

PN-EN 1559-5:2017-04 - wersja angielska

Data publikacji: 20-04-2017

Odlewnictwo -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Wymagania dodatkowe dla odlewów ze stopów magnezu

Zakres

W niniejszej części EN 1559 określono dodatkowe techniczne warunki dostawy odlewów, patrz 1753 i anod odlewanych, patrz EN 12438 wykonanych ze stopów magnezu. Niniejsza część EN 1559 dotyczy odlewów wykonanych ze stopów magnezu w formach piaskowych, w formach stałych lub w procesie odlewania pod ciśnieniem, odlewania odśrodkowego, ciągłego lub precyzyjnego. Niniejsza część EN 1559 nie dotyczy gąsek, prętów, kęsów (lub wyrobów o innych kształtach) do dalszej obróbki, takiej jak ponowne stopienie lub wytłaczanie.


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Blacha.biz
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły